Polityka plików "COOKIES"

 1. DANE OSOBOWE

   

  Administratorami danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony https://b2b.essystem.pl (dalej jako: „Strona”) są wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM związane porozumieniem o współadministracji, (zwane dalej: „Współadministratorami”). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronach internetowych Współadministratorów, w szczególności na www.essystem.pl oraz www.wilkasy.essystem.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

  Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A., adres: ul. Przemysłowa 2, 30 – 701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.

   

  Współadministratorzy dbają o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

   

  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Współadministratorów celem:

  1. podjęcia działań niezbędnych do świadczenia usługi drogą elektroniczną – umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym oraz złożenia zamówienia i kontakt ze sprzedawcą;
  2. podjęcia działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży – realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych towarów;
  3. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Współadministratorów na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt” – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
  4. realizacji obowiązków nałożonych na Współadministratorów przepisami prawa;
  5. zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (prawnie uzasadniony cel Współadministratorów).

   

  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi odpowiednio:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku skierowania do Współadministratorów zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:
   1. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym (świadczenie usług drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i złożenia zamówienia;
   2. w razie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy towaru na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji złożonego zamówienia;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa;
  4. art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

   

  Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

   

  W zakresie przetwarzania danych Użytkownika do celów statystycznych, odbiorcą jego danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

   

  Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez Użytkownika udzielonej zgody;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w związku z założeniem konta w sklepie internetowym – do czasu zakończenia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
  3. w przypadku  danych przetwarzanych w związku ze złożeniem zamówienia  - do czasu zakończenia wykonania umowy oraz przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i zobowiązań podatkowych z niej wynikających;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Współadministratorów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do ceków statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach.

   

  Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 2. PLIKI COOKIES

   

  W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

  Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Współadministratorów. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika po zalogowaniu do sklepu internetowego znajdującego się na Stronie, złożenia zamówienia.

  Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

  Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

  1. zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;
  2. umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z konta w sklepie internetowym znajdującym się na Stronie oraz zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika na Stronie już po zalogowaniu;
  3. umożliwienia Użytkownikowi złożenia zamówienia zarówno po zalogowaniu, jak i bez logowania;
  4. analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  Współadministratorzy wykorzystują dwa rodzaje plików cookies:

  1. pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
  2. pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

  Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

  Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy.

  Adresy IP zbierane od Użytkowników są anonimizowane przed ich przekazaniem do Google tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

  W zakresie w jaki dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Współadministratorzy przekazują dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

  W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.